Ὅλα ξεκινᾶνε ἀπὸ τοὺς λογισμούς

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο Ἱερομόναχο π. Νίκωνα,

ἀπὸ τὴ Νέα Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ὅρους

«Παρεμβολή»: π. Νίκων, θὰ θέλαμε, κατ’ ἀρχὰς νὰ μᾶς πεῖτε τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦμε «λογισμὸ» στὴ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας.

π. Νίκων: Ὁ λογισμὸς στὴ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅ,τι εἶναι καὶ στὴν καθημερινὴ γλώσσα. Ἡ σκέψη ποὺ ἔρχεται ἢ ποὺ γεννιέται ἀπὸ ἐμᾶς. Ἡ σκέψη ποὺ ἐπανέρχεται, ἐπιμένει καὶ εἴτε μᾶς βασανίζει εἴτε μᾶς χαροποιεῖ.

«Π»: Ὑπάρχουν καλοὶ καὶ κακοὶ λογισμοὶ καί, ἐὰν ναί, πῶς μποροῦμε νὰ διακρίνουμε ἐὰν ἕνας λογισμὸς εἶναι ἐκ Θεοῦ ἢ ἐκ τοῦ πονηροῦ;

 

 

 

Περισσότερα...