ΧΦΕ - Μια εικοσαετία

Οι σύντομες αυτές γραμμές γράφτηκαν για να γνωρίσουν τα νεότερα μέλη της Ενώσεώς μας την ιστορία της πρώτης εικοσαετίας της ΧΦΕ και να πάρουν μια ιδέα πώς άρχισε το έργο αυτό και πώς εργάστηκαν εκείνοι που θέλησαν να θεμελιώσουν μια τέτοια προσπάθεια.

Η ΧΦΕ [...] είναι κοινωνία ανθρώπων νέων, φοιτητών και φοιτητριών, που εργάζονται μόνο και μόνο για τη δόξα του Χριστού, την επικράτηση της Βασιλείας Του επί της γης. Η δουλειά αυτή τους δίνει δόξα, χαρά και κόπο. Από τα τρία αυτά, τη δόξα τη δίνουν στο Θεό, τη χαρά στο διπλανό τους· για τον εαυτό τους κρατούν μόνο τον κόπο! Τον χαρούμενο και ευλογημένο κόπο!

Σας προτείνουμε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το βιβλίο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://xfe.gr/documents/ebooks/xfe_mia_eikosaetia.pdf