Τα πλούτη του Θεού μας

 Οι άνθρωποι συνήθως διψούν για πλούτη. Γι' αυτό και τα κυνηγούν με ασταμάτητη ορμή. Πολλά χρήματα, μεγάλη περιουσία, άφθονα μέσα, να ο σκοπός της ζωής για πολλούς ανθρώπους...

Περισσότερα...

Παναγία: Η Χρυσή Κιβωτός

Χαίρε Παναγία, που είσαι Εσύ Κιβωτός της Καινής Διαθήκης. Γιατί Εσένα δεν σε χρύσωσαν χέρια ανθρώπινα, όπως την Κιβωτό της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά το Πνεύμα το Άγιον...

Περισσότερα...

Ανοχή και μακροθυμία

Με την έλλειψη της μακροθυμίας από τη ζωή μας, υπογράφουμε την καταδίκη μας. Γιατί αν δεν δείξουμε και μείς ανοχή και μακροθυμία στους αδελφούς μας για τα λίγα που μας χρωστούν, πως θέλουμε ο Κύριος να μας χαρίσει το μεγάλο χρέος μας;

Περισσότερα...

Η ελεημοσύνη μας με χαρά

Όσοι κάνουν ελεημοσύνη με αγαθή διάθεση, με καθαρή και πονετική καρδιά, με χαρά και ιλαρότητα, θα είναι κερδισμένοι και σ' αυτή τη ζωή, αλλά και στην αιωνιότητα. Γιατί θα έχουν ειρήνη και θησαυρίζουν «θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ». Και θα ακούσουν στην δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας τα θεϊκά λόγια Του: «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν Βασιλείαν... Ἐπείνασα καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν»...

Περισσότερα...

Κλήση πρωτοβουλίας

Ο Χριστιανισμός δεν ζητά από τους Χριστιανούς μόνο ν' αποφεύγουν το κακό. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μόνο άρνηση της κακίας ούτε απλώς περιπτωσιακή εξάσκηση της αγάπης. Οι Χριστιανοί έχουν κληθεί για μια ζωή, που την χαρακτηρίζει η τολμηρή και δημιουργική πρωτοβουλία.

Περισσότερα...