Η ενότητα της Εκκλησίας (Άγιος Κλήμης)

Η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση θεωρεί ότι ο Κλήμης, ασκώντας την υπερτοπική αποστολική αυθεντία, συνέταξε μια επιστολή εκ μέρους της Εκκλησίας των Ρωμαίων προς την αντίστοιχη της Κορίνθου, με σκοπό να βοηθήσει στην κατάπαυση των προβλημάτων που είχαν διχάσει την τελευταία, συστήνοντας στους Κορίνθιους ομόνοια και πειθαρχία.

Περισσότερα...