Ακολουθία Ακαθίστου Ύμνου

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου θα τελεσθεί η ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στο παρεκκλήσιο του Αποστόλου Παύλου στις 6μμ, Καρύτση 14.

Προσκαλούνται όλα τα μέλη των συνεργαζομένων Χριστιανικών Σωματείων να συμμετάσχουν.