Κοινή ομιλία ΧΦΕ-ΧΦΔ "Το τέλος είναι μονάχα η αρχή"