Ανακοίνωση για τους Αγιογραφικούς Κύκλους Φοιτητών

Οι Κύκλοι μελέτης Αγίας Γραφής θα συνεχιστούν κανονικά την Πέμπτη 26 Απριλίου (8μ.μ., 4ος όροφος Καρύτση 14)