Αναβολή Αγιογραφικού Κύκλου φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί Κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου.