Ακολουθία των Ωρών

gennisi_miniΤην Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, μαζί με τη Χ.Ε.Ε. και τη Χ.Ε.Ε.Λ. συμμετέχουμε στην ακολουθία των Ωρών, στις 7.00μμ, στο ναό του Απ. Παύλου, οδός Καρύτση 14.

«Ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχή ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤ­μου αὐ­τοῦ,
καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος, Θαυ­μα­στὸς Σύμ­βου­λος, Θεὸς ἰσχυρός, Ἐξουσιαστής, Ἄρχων εἰρήνης, Πατὴρ τοῦ μέλ­λο­ντος αἰ­ῶ­νος...» (Ἡσ. θ΄ 6-8).