"Ταξίδι στις απαρχές του Χριστιανισμού"

Πώς ο Χριστιανισμός θα δώσει νόημα στη ζωή μου;
Με τις εντολές, τις συστάσεις και τις παραινέσεις του; 
Με τις συνεχείς απαγορεύσεις και αντιφάσεις του;
 
Ή μήπως δεν είναι έτσι;
Και αν πέφτω έξω;
 
Μάλλον χρειάζεται να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή!
 
Σε προσκαλούμε να επιχειρήσουμε μαζί ένα...
 
Στις 19.30 θα έχουμε την ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου!
 
Σε περιμένουμε,
Το Δ.Σ της Χ.Φ.Ε