Νέα τροπολογία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Αν μια κοινωνία δίνει εξετάσεις από τη στάση της απέναντι στους ηλικιωμένους και τα παιδιά, πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τα άτομα αυτά έχουν τα ίδια δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μας απέναντί τους πρέπει να είναι αυξημένες. Δεν ζητούν τον οίκτο μας. Ζητούν τον ανθρωπισμό μας. Και τον δικαιούνται. Αρκεί να εκδηλώνεται έμπρακτα στην καθημερινή ζωή.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την έκθεση της Βρετανίδας ευρωβουλευτού Κ. Ελίζαμπεθ Λίνε με τίτλο: «Για ένα νομικά δεσμευτικό μέσο των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με ειδικές ανάγκες».

Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την υπογραφή μιας νέας συμβάσεως που να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες και να κατοχυρώνει το δικαίωμα στην ποιότητα της ζωής και την κοινωνική ένταξη, την πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, πολιτικά και αστικά δικαιώματα, υγειονομική περίθαλψη, πολιτιστικά αγαθά και αναψυχή, ισότητα ενώπιον του νόμου, εξασφάλιση στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες ανέρχονται σε περίπου 600 εκατομμύρια και αντιπροσωπεύουν το 10% του πληθυσμού της γης.