Ευχή οσίου Εφραίμ και ερμηνεία

Η προσευχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

«Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου,
πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας,
και αργολογίας μη μοι δως.
Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης,
υπομονής και αγάπης
χάρισαί μοι τω σω δούλω.
Ναι, Κύριε Βασιλεύ,
δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα,
και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου,
ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

Ερμηνεία


«Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου,
μην επιτρέψεις να με κυριεύσει το πνεύμα της αργίας,
της περιέργειας, της φιλαρχίας, και της αργολογίας.
Χάρισε Εσύ σε μένα, τον τιποτένιο δούλο Σου,
πνεύμα σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης,
υπομονής και αγάπης.
Ναι, Κύριε, και Βασιλιά μου,
δώσε μου το χάρισμα
να βλέπω μόνο τις δικές μου αμαρτίες και τα λάθη μου,
και να μην κατακρίνω τον αδελφό μου.
Για Σένα που είσαι άξιος κάθε τιμής και δοξολογίας
στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν».