Χάος και Τύχη

Η διάκριση μεταξύ χάους και τύχης έχει φιλοσοφικές προεκτάσεις. Τι είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή και τι φυσικός νόμος;
Διαβάστε το άρθρο του ακαδημαϊκού Γ. Κοντόπουλου που προσεγγίζει τις δύσκολες έννοιες: Χάος και Τύχη!

Περισσότερα...

Η έννοια του φυσικού κόσμου

Δεν είναι πρωτότυπο να πούμε πως το σημαντικότερο θεμέλιο του σύγχρονου πολιτισμού είναι η Επιστήμη - μια Επιστήμη ειδωλοποιημένη και θεοποιημένη βεβαίως - πάντως η Επιστήμη...

Περισσότερα...