Χ.Φ.Ε. Θεσσαλονίκης

Πού βρισκόμαστε: Εθνικής Αμύνης 22

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 224238