Χριστός Ετέχθη!

Χριστός Ετέχθη!

«Η γέννηση του Χριστού είναι η τσεκουριά στο παλιό, το μπόλι στο δέντρο της ανθρωπότητας, η αναμόρφωση στην πρωτινή ομορφιά, το ξεβόλεμα, το αντι-yolo. «Τὶ μεῖζον ἄλλο καινὸν εἶδεν ἡ κτίσις;», τι πιο ριζοσπαστικά καινούριο γνώρισε ποτέ ο κόσμος από τη σαρκωμένη αγάπη;»

 

Ξεφυλλίστε τη σύνταξη πατώντας εδώ